Zoznam staníc

Aktuálna verzia štandardného zoznamu staníc obsahuje 1 137 staníc, rozšírený zoznam obsahuje 1 859 staníc.

Zoznam staníc si môžete vo svojej aplikácií aktualizovať cez Editor -> Stiahnuť


Rozšírený zoznam si môžete stiahnuť cez Editor -> Rozbaliť -> Sťahovať rozšírený zoznam staníc


Za obsah a funkčnosť staníc v žiadnom prípade neručím.
V prípade, že natrafíte na nefunkčnú stanicu, prosím ohlaste mi to na fero.szijarto@gmail.com